PAST

LIAISON 2011

GALLERY ARTISTS

2011.12.07 [wed] - 2011.02.10 [fri]

Eiji INA,Toshio SHIBATA,Masataka NAKANO

Meo SAITO,Go SEGAWA,

Mika Yoshizawa,Kayo NIshinomiya  

Phillipe Weisbecker  etc.,